Testimonials

Morten Lind Jakobsen, CIO, Hydratech Industries A/S:

Først og fremmest har vi fået en god løsning der passer til os, leveret af en fleksibel leverandør, som også har en rigtigt god service desk. Og så er de for resten også certificeret medlem af Danish Cloud Community.

Hos Hydratech Industries A/S er vi ca. 350 it-brugere fordelt på flere lokationer i ind- og udland. Netop derfor er det ekstra vigtigt, at it-systemet er med til at binde virksomheden sammen. I 2012 stod vi over for valget: Udvide samarbejdet med en eksisterende leverandør, finde en helt ny eller hjemtage it-driften?

Selv at stå for driften blev hurtigt valgt fra. Det er vores erfaring, at det på den lange bane bedst kan betale sig at outsource, fordi man på den måde får ensartet kvalitet og adgang til en række folk med spidskompetencer, som til enhver tid er opdateret med best practice inden for lige præcist deres område. Vores nye leverandør slog den gamle med flere længder: Først og fremmest har vi fået en god løsning der passer til os, leveret af en fleksibel leverandør, som også har en rigtigt god service desk. Og så er de for resten også certificeret medlem af BFIH.

John Søften Sørensen, Økonomichef, INOX A/S:

... en vigtigt forudsætning, at den valgte partner var certificeret og auditeret i henhold til gængse standarder af hensyn til beskyttelsen af vores data og sikring af driftssikkerheden.

For INOX i Ry er det vigtigt at tænke nyt og udvikle både medarbejdere og forretningen. Derfor var det også et naturligt skridt at overveje en mere fremtidssikret håndtering af virksomhedens data, som i mange år havde kørt på et in-house servermiljø. I 2016 valgte INOX derfor at gå over til en komplet outsourcing af alle systemer kombineret med forskellige cloudydelser.

John Søften Sørensen, som er økonomichef i INOX, forklarer om valget af outsourcing partner:

Da vi traf beslutningen om at outsource vores servere, var det en vigtigt forudsætning, at den valgte partner var certificeret og auditeret i henhold til gængse standarder af hensyn til beskyttelsen af vores data og sikring af driftssikkerheden.

Claus Oehlenschlæger, It-administrator, Ungdomsbo:

Hovedet på sømmet kom fra vores egen revisor, som stillede krav om, at vi kunne dokumentere sikkerheden, f.eks. ved at vælge en samarbejdspartner med certificering eller revisorerklæring.

Vi kom fra en situation, hvor vi drev vores egne servere med at hvad det indebærer af uforudsete hændelser og varierende budgetter. Vi er meget fokuserede på, at vores IT skal være sikker. Og det er en udfordring, dels på grund af eksterne trusler fra eksempelvis hackere, dels på grund af vores egen organisation, som er blevet mere og mere geografisk spredt.

Hovedet på sømmet kom fra vores egen revisor, som stillede krav om, at vi kunne dokumentere sikkerheden, f.eks. ved at vælge en samarbejdspartner med certificering eller revisorerklæring. Vi havde allerede et vist samarbejde med vores nuværende hoster, som på det tidspunkt var i gang med Hostingmærket. Og netop det, at de er certificerede betød at vi valgte dem frem for et andet hostingfirma.

Anders Lissau, Head of IT, Nordic Cryobank:

Vi har valgt en certificeret leverandør af it-hosting, hvor vi er sikret mod strømsvigt, brand og andre ting, som kunne true vores drift.

I Nordic Cryobank er vi afhængige af vores data for at drive vores forretning. Data skal være tilgængelige hele tiden og opbevaret sikkert. Vi har valgt en certificeret leverandør af IT-hosting, hvor vi er sikret mod strømsvigt, brand og andre ting, som kunne true vores drift.