Om hosting & cloudbranchen

Din lokale adgang til skyen

Den danske hosting & cloud branche består af en stor gruppe virksomheder, som vedligeholder og driver forretningskritiske it-systemer, tilbyder cloud computing, webhosting, serverhosting, drift af hardware, webhoteller og domæneregistrering.

Branchen er vokset markant inden for de seneste år og der er to hovedårsager til denne vækst:

Internettet bliver hele tiden hurtigere, mere stabilt og billigere

Internettet har gjort det muligt at distribuere it fra en leverandør til mange brugere, på samme måde som eksempelvis el-selskaberne forsyner mange brugere med strøm. Det er med andre ord den teknologiske udvikling, der har banet vejen for en ny måde at organisere it på og dermed for en ny branche. De danske cloud & hostingvirksomheder leverer både services fra egne datacentre - den danske sky - samt fra globale cloududbydere og fungerer således som kundernes lokale adgang til skyen.

Sikker it-drift bliver mere og mere kompliceret

Det er i stigende grad populært at outsource de funktioner i en virksomhed, som ligger uden for virksomhedens kernekompetencer. It er et af de områder, som oftest outsources, fordi det er muligt og ikke mindst fordi it bliver mere og mere komplekst. Det kræver både en meget bred og en meget dyb viden at drive en moderne og sikker it-installation. Så her er det ikke teknologien, men markedsmuligheder, som har skabt grundlaget for cloud/outsourcing/hosting-branchen.